Zwiększona emisja szkodliwych gazów wiąże się z wieloma branżami przemysłowymi. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, zaleca się wykrywanie obecności gazów za pomocą specjalnych urządzeń- mierników i systemów detekcji, jednym z nich jest detektor wielogazowy.

Które branże przemysłowe są narażone na emisje szkodliwych gazów?

Przede wszystkim branże związane z przemysłem rafineryjnym, chemicznym, metalurgicznym są najbardziej narażone na kontakt ze szkodliwymi gazami. Zakłady, w których zachodzą procesy spawania, również narażone są na emisję toksycznych gazów. Fabryki, których istnienie nie byłoby możliwe bez emisji gazów, w tym także te, w których stosowane są instalacje ciśnieniowe i przesyłowe gazów, muszą przechodzić przez kontrole ich stężenia, a wszelkie nieszczelności muszą być zgłaszane.

Warto wiedzieć, że jest dopuszczalne pewne stężenie tych gazów w powietrzu, natomiast zawsze są one niebezpieczne. Do niebezpiecznych gazów należą NOx, czyli tlenek azotu, CO, czyli tlenek węgla oraz SO2, czyli tlenek siarki. Obecność tych gazów w powietrzu stanowią zagrożenie wybuchem, zagrożenie tlenowe- niebezpieczeństwo wystąpienia zamartwicy z powodu wyparcia tlenu oraz zwiększonej palności ze względu na podwyższone stężenie tlenu, oraz zagrożenie zatruciem gazami toksycznymi.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracowników branż przemysłowych?

Najważniejsze jest mierzenie stężenia gazów w powietrzu oraz niezwłoczne alarmowanie ich przekroczeniu. W tym celu najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie detektora wielogazowego. Jest to urządzenie przenośne, które monitoruje strefę oddechową pracownika. Poza tym detektor wielogazowy jest w stanie pracować bezprzewodowo, umożliwiając kontrolę zdalną, a nawet wykrycie zasłabnięcia. Urządzenie to wskazuje na obecność od jednego do czterech rodzajów gazów lub więcej. Jeśli nie ma potrzeby sprawdzania stężenia więcej niż jednego gazu, lepiej używać detektora jednogazowego. Detektor wielogazowy ma funkcję alarmowania oraz powiadamiania pracowników o wypadku syrenami alarmowymi lub powiadomieniem dźwiękowym. Tego typu urządzenie jest wygodne i proste w obsłudze, a przede wszystkim działa szybko, a dzięki temu pomoc jest wezwana dużo szybciej niż w standardowy sposób np. telefonicznie. Jest wskazany do używania nie tylko przez pracowników branży przemysłowej, ale także przez osoby, które są narażone na zatrucie gazem- wystarczy posiadać w domu kuchenkę gazową, piec węglowy, podgrzewacz wody lub kominek. Detektor wielogazowy daje poczucie bezpieczeństwa na długie lata.