Z otyłością w Polsce zmaga się ponad połowa dorosłych oraz co piąte dziecko. Otyłość przypisywana jest najczęściej złym nawykom jedzenia oraz braku aktywności fizycznej. Jednak problem z nadwagą może być bardziej złożony i może wynikać z uwarunkowania genetycznego, skutków zażywania leków czy objaw współtowarzyszący wielu chorobom przewlekłym. Istnieje również otyłość pierwotna i wtórna. Przyczyną otyłości pierwotnej są zazwyczaj czynniki zewnętrzne lub złożone zaburzenia genetyczne. Otyłość wtórna jest konsekwencją innej choroby, najczęściej przy chorobach matabolicznych i rzadkich zespołach genetycznych lub efektem ubocznym farmakoterapii określonymi lekami.

Kilka wymienionych czynników współuczestniczy w powstaniu otyłości dlatego nie wszyscy reagujemy tak samo na diety. Przekarmienie od pierwszych lat życia prowadzi do zwiększania komórek tłuszczowych. Próby odchudzania w starszym wieku prowadzą do zmniejszania ich masy ale nie ilości.

Wciąż bagatelizowane są wpływy psychologiczne. Jedzenie samo w sobie może stać się uzależnieniem, jak alkohol czy nikotyna. Przejadanie się na tle psychicznym w których działanie kompulsywne wokół pożywienia są jedynie drugorzędnym przejawem podstawowych problemów emocjonalnych takich jak niska samoocena, samotność, strach, stres i inne.

Farmaceutyki przyjmowane długotrwale mogą doprowadzić do otyłości. Najczęściej są to leki podwyższające stężenie glukozy we krwi oraz zatrzymują wodę w organiz’mie.

Dieta jest pierwszym krokiem w walce z otyłością pierwotną. Nie należy zaczynać od rygorystycznych diet. Najważniejsze jest długoterminowe utrzymanie niższej wagi. Nawet najlepsza dieta nie wiele pomoże jeśli nie będziemy aktywni fizycznie. Wysiłek fizyczny musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ważne jest bezpieczne ćwiczenie ponieważ zwyrodnienia stawowo – kostne są częstym powikłaniem kości. Leczenie operacyjne dotyczy tylko 3 lub 2 stopnia otyłości z co najmniej jednym poważnym powikłaniem. Operacja jest zawsze ostatecznością. Zabieg polega na zmniejszeniu pojemności żołądka. Operacja nie daje dożywotniej zmiany, ponieważ żołądek ma możliwość ponownego rozciągnięcia się.