jak złożyć wniosek o 300+ przez internet? [13.07.2018]
jak złożyć wniosek o 300+ przez internet? [13.07.2018]

Nadszedł czas składania wniosków o dofinansowanie do wyprawki szkolnej. Wyprawka 300 plus to roczna kwota 300 złotych, która przysługuje każdemu uczniowi szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w celu zaspokojenia potrzeb związanych z kosztownym przygotowaniem dziecka do szkoły.

 

Złóż wniosek o świadczenie dobry start przez Internet!

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną przez Internet przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej oraz portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Emp@tia”.

Jak w prosty sposób złożyć wniosek przy użyciu właśnie portalu „Emp@tia”? Tylko portal „Emp@tia”(https://empatia.mrpips.gov.pl/) oferuje usługę złożenia wniosku przez Internet nie tylko o świadczenie dobry start oraz świadczenie wychowawcze (500+), ale także na wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

Abyś mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” za pomocą portalu „Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Uwaga: wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, dlatego rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Jeżeli założyłeś już konto na „Emp@tii” to zaloguj się, a następnie:

 1. Na stronie głównej wybierz rodzaj wniosku „Dobry start”.
 2. Zapoznaj się z informacją o dokumentach i danych, które będą Ci potrzebne do wypełnienia wniosku o świadczenie dobry start. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty i informacje – przede wszystkim swoje dane i dzieci, na które będziesz składał wniosek (adres e-mail, numery PESEL, adresy szkół, do których dzieci będą uczęszczać od września 2018 r., numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie).
 3. Wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się urząd/instytucja, do której chcesz złożyć wniosek.
 4. Wybierz z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której wniosek zostanie złożony. Ważnie: musi to być urząd właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania, (a nie zameldowania), od tego bowiem zależy czy Twój wniosek trafi do właściwego urzędu.
 5. Wpisz lub wybierz wszystkie niezbędne informacje, o uzupełnienie których zostaniesz poproszony: - dokładny adres Twojego miejsca zamieszkania,
  - numer rachunku bankowego, który ma być przekazywane świadczenie dobry start,
  - dane Twoich dzieci, na które składasz wniosek,
  - dokładne dane adresowe szkół, w których od września będą się uczyć Twoje dzieci,
 6. Kreator wypełniania wniosku wskaże Ci miejsca, których wypełnienie jest obowiązkowe i kiedy trzeba załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.
 7. Sprawdź wprowadzone dane w podsumowaniu.
 8. W przypadku błędów cofnij się za pomocą przycisku „Wstecz” do miejsca, gdzie one występują i popraw dane. Jeśli dane są poprawne wybierz „Utwórz dokument”.
 9. Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze”, zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobrystart” i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.
 10. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.
 11. Wyślij wniosek.
 12. Sprawdź, czy na wskazany we wniosku adres mailowy otrzymałeś Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO).
 13. Sprawdź, czy urząd odebrał Twój wniosek. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobacz, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”.
 14. Czekaj na informację lub decyzję z urzędu. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że masz nową wiadomość w portalu „Emp@tia”.
 15. Jeżeli świadczenie będzie Tobie przyznane to informację o tym urząd prześle Ci na podany we wniosku adres mailowy, dlatego ważne jest abyś wpisał go poprawnie.
 16. W przypadku odmowy przyznania świadczenia dostaniesz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej na portalu „Emp@tia”. Kliknij „Podpisz odbiór”.

WAŻNE: w razie wątpliwości lub błędów urząd realizujący Twój wniosek będzie kontaktował się z Tobą co do zasady drogą elektroniczną.

Jeśli wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie Dobry Start to idealna okazja, by ułatwić dziecku komfortowe i satysfakcjonujące wejście w wyzwania nowego roku szkolnego, a przy okazji odciążyć domowy budżet. Pamiętaj, że kwota 300 złotych przeznaczona powinna być tylko i wyłącznie na wyprawkę dla dziecka. Możesz zakupić ją stacjonarnie, w miejscowym sklepie lub supermarkecie. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, byś zdecydował się na skorzystanie z możliwości dobrania jej elementów ze szerokiego asortymentu naszego sklepu, sprawiając, że stanie się jeszcze bardziej wyjątkowa.

Bądź dobrym rodzicem i postaw o Dobry Start swojego dziecka. Postaw na wyprawkę w paper4you.

Paper4you to polska, działająca od lat firma prowadzona przez lokalnych przedsiębiorców. Sprzedajemy najlepszej jakości artykuły biurowe i szkolne w przystępnych cenach. Kupując u nas, wspierasz polską gospodarkę, korzystasz z nowoczesnego rozwiązania, jakim jest sprzedaż internetowa, a także oszczędzasz. Dokonanie zamówienia u nas nie zajmie ci wiele czasu, a bogata oferta oraz przejrzysta strona startowa sprawią, że z łatwością odszukasz wszystkie produkty, których potrzebujesz.

znak polska firma znakznak polska firma

Instrukcja składania wniosku przez internet pochodzi ze strony ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. 

czytaj całość »
Wyprawka szkolna 300 zł - dla kogo? Zasady, wniosek, terminy [13.07.2018]
Wyprawka szkolna 300 zł - dla kogo? Zasady, wniosek, terminy [13.07.2018]

Nadszedł czas składania wniosków o dofinansowanie do wyprawki szkolnej. Wyprawka 300 plus to roczna kwota 300 złotych, która przysługuje każdemu uczniowi szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w celu zaspokojenia potrzeb związanych z kosztownym przygotowaniem dziecka do szkoły.

Dla kogo?

O dofinansowanie może ubiegać się:

- mama lub tata dziecka,
- opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
- rodzic zastępczy,
- osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy)Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Dlatego nie ma sensu zwlekać – zadbamy, by potrzeby Twoich dzieci były w pełni zaspokojone i zapewnimy im dobry start na początek najbliższego roku szkolnego – dając możliwość na przykład kupienia pełnego zestawu przyborów i akcesoriów szkolnych w naszym sklepie papierniczym paper4you.

 

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Aby dowiedzieć się, o jaką instytucję chodzi w Twoim przypadku, zapytaj o to w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Może to być np.
- urząd miasta/gminy,
- ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń).

 

Wniosek możesz złożyć także przez internet (Jak złożyć wniosek o dofinansowanie wyprawki szkolnej przez internet? Zobacz).

 

Jeśli wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Świadczenie Dobry Start to idealna okazja, by ułatwić dziecku komfortowe i satysfakcjonujące wejście w wyzwania nowego roku szkolnego, a przy okazji odciążyć domowy budżet. Pamiętaj, że kwota 300 złotych przeznaczona powinna być tylko i wyłącznie na wyprawkę dla dziecka. Możesz zakupić ją stacjonarnie, w miejscowym sklepie lub supermarkecie. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, byś zdecydował się na skorzystanie z możliwości dobrania jej elementów ze szerokiego asortymentu naszego sklepu, sprawiając, że stanie się jeszcze bardziej wyjątkowa.

Bądź dobrym rodzicem i postaw o Dobry Start swojego dziecka. Postaw na wyprawkę w paper4you.

Paper4you to polska, działająca od lat firma prowadzona przez lokalnych przedsiębiorców. Sprzedajemy najlepszej jakości artykuły biurowe i szkolne w przystępnych cenach. Kupując u nas, wspierasz polską gospodarkę, korzystasz z nowoczesnego rozwiązania, jakim jest sprzedaż internetowa, a także oszczędzasz. Dokonanie zamówienia u nas nie zajmie ci wiele czasu, a bogata oferta oraz przejrzysta strona startowa sprawią, że z łatwością odszukasz wszystkie produkty, których potrzebujesz.

znak polska firma znakznak polska firma

300 zł na dziecko Wniosek. Jak otrzymać wyprawkę - 300 zł na dziecko? Zasady, Warunek [26.05.2018]
300 zł na dziecko Wniosek. Jak otrzymać wyprawkę - 300 zł na dziecko? Zasady, Warunek [26.05.2018]

 

Nowym pomysłem rządu jest wyprawka szkolna dla każdego ucznia w wysokości 300 złotych. Na jakiej zasadzie przyznawane będą świadczenia, kto ma prawo z nich skorzystać, od kiedy będzie można się o nie starać? Zobaczcie.

Pieniądze w ramach wyprawki 300 plus zostaną przyznane bez żadnych warunków - dla wszystkich posiadających dzieci wypełniające obowiązek szkolny, przed 18 rokiem życiaZarobki rodziców przy staraniu się o świadczenie nie będą brane pod uwagę - tak jak ma to miejsce w przypadku programu 500+. Wyprawka 300 plus to roczna kwota 300 złotych, która przysługuje każdemu uczniowi szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w celu zaspokojenia potrzeb związanych z kosztownym przygotowaniem dziecka do szkoły.

czytaj całość »
Najchętniej kupowane
Bibuła marszczona
Bibuła marszczona
1,25 zł
Brystol B1 70x100cm 220g/m2
Brystol B1 70x100cm 220g/m2
5,25 zł
Teczka z gumką A4 kolor
Teczka z gumką A4 kolor
1,90 zł
Koszulka krystaliczna A3
Koszulka krystaliczna A3
0,70 zł
szt
Klej w sztyfcie Amos
Klej w sztyfcie Amos
2,45 zł
Brystol A3 170g
Brystol A3 170g
0,80 zł
Teczka EKO z gumką A4
Teczka EKO z gumką A4
3,95 zł
sztuka
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl