Osoby niepełnosprawne są istotną częścią rynku pracy. Warto więc pomyśleć o tym, jak dopasować firmę do potrzeb niepełnosprawnych, chociażby poprzez uchwyty do łazienki dla osób niepełnosprawnych lub podjazdy ułatwiające poruszanie się po budynku firmy. Można na to dostać dofinansowanie PFRON.

Funkcjonowanie na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych bywa wyjątkowo trudne. W zależności od stopnia niepełnosprawności, takie osoby borykają się z podstawowymi problemami, takimi jak poruszanie się w miejscu pracy. Warto przystosować firmę do potrzeb takich osób, zwłaszcza że rynek pracy dla pracodawców jest dzisiaj bardzo trudny i nie warto zamykać się na żadne grupy społeczne podczas prowadzenia rekrutacji. Proste rozwiązania, takie jak uchwyty do łazienki dla niepełnosprawnych, podjazdy przed budynkiem lub dostosowane miejsca pracy pozwolą na prowadzenie rekrutacji w o wiele szerszym gronie osób. Pracodawcy wychodzący naprzeciw osobom niepełnosprawnym mogą też liczyć na wsparcie instytucji państwowych, takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakłady pracy chronionej

W Polsce istnieje instytucja zakładu pracy chronionej. Według przepisów jest to przedsiębiorstwo, które przystosowało się do zatrudniania osób z orzeczeniami i niepełnosprawności. Dotyczy to głównie wyższych stopni. Ustawodawca pomoc takim firmom tłumaczy tym, że aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych jest bardzo ważna w kontekście całego społeczeństwa. Uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej nie jest jednak takie łatwe i trzeba spełnić wiele kryteriów. Jest to między innymi fakt, że działalność należy prowadzić przynajmniej od roku, a jednocześnie trzeba zatrudniać 25 osób. Ponadto osoby niepełnosprawne muszą stanowić połowę załogi, a 20% z nich, musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Takie zakłady korzystają z licznych ulg podatkowych, jednak w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą zostać naliczone grzywny na rzecz PFRON.

Jak przystosować firmę do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Nie każda firma musi mieć taki status, by otworzyć się na osoby niepełnosprawne. Można uwzględniać osoby niepełnosprawne w standardowej rekrutacji na dane stanowiska, o ile są one w stanie przejść pozytywnie badania medycyny pracy związane z danym stanowiskiem, a podjęta praca nie stanowi dla nich zagrożenia. Trzeba jednak wtedy przystosować samo miejsce pracy, jak i cały budynek do takich osób. Wydatki nie zawsze muszą być bardzo wysokie, gdyż czasem wystarczy zamontować uchwyty do łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz podobne udogodnienia, które pozwolą swobodnie poruszać się danej osobie po budynku.

Uchwyty do łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz inne ułatwienia

Ponadto trzeba umożliwić takim osobom dostanie się do budynku o ile jest to problem ze względu na ograniczenia architektoniczne. Warto też ułatwić w miarę możliwości poruszanie się pomiędzy piętrami, chociażby montując windę.

Do tego nie wolno zapominać o zapewnieniu odpowiednich warunków na samym stanowisku pracy, tak by wykonywanie obowiązków nie było niebezpieczne. To z kolei należy skonsultować ze specjalistą od Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który powinien rzetelnie przeanalizować daną sytuację i wydać opinie. Na jej podstawie warto rzetelnie przystosować stanowisko pracy, co zazwyczaj nie jest bardzo trudne. Znaczna część obowiązków w wielu firmach dotyczy pracy na komputerze, a w takich przedsiębiorstwach dostosowanie się do potrzeb niepełnosprawnych jest bardzo łatwe. Nieco trudniej sprawa wygląda w firmach produkcyjnych, jednak często nadal możliwe jest wydzielenie stanowisk, na których różne rodzaje niepełnosprawności nie stanowią problemu. Warto od razu skorzystać z licznych ulg oraz ewentualnych dofinansowań z funduszy przeznaczonych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, gdyż wiele kosztów może szybko się w ten sposób zwrócić, co sprawi, że inwestycja będzie opłacalna.